Početna stranica          Zanimljivosti o Standardu čišćenja klima uređaja  »  Antibac -  Antibakrerijska kemijska olovka

Degenia Velebitica RSS Feed Degenia Velebitica Facebook Degenia Velebitica Twitter

Antibac -  Antibakrerijska kemijska olovka

Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja
Velebitska Degenija

Velebitska Degenija

Endemični dragulj velebitske i hrvatske flore - raste večinom na finijim i smirenijim točilima što leže prema jugoistoku i u pukotinama stijena, cvate u svibnju i lipnju.

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu drastično varira na malim udaljenostima (10 km) od submediteranske klime u velebitskom kanalu do planinske klime na ogoljelim vrhovima Velebita, te kontinentalne klime Ličke visoravni.

Život na Velebitu

Život na Velebitu

PISANI KAMEN - Iznad Kosinjskog Bakovca, u šumi Begovača, kod vrela Begovača, nalazi se PISANI KAMEN, epigrafski spomenik iz IV stoljeća.

Velebit park prirode

Velebit park prirode

Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u užem dinarskom području, proteže se, u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku.

Antibac -  Antibakrerijska kemijska olovka

Antibac -  Antibakrerijska kemijska olovka

ANTIBAC – Antibakterijska kemijska olovka tvrtke Senator jedinstvena je kemijska olovka u svijetu.  Svojim aktivnim sastojkom u samom materijalu i tinti štiti od bakterija, virusa i gljivica kroz cijeli vijek svog trajanja.

Uspješno je testirana s bakterijama C. Difficile i MRSAC . Jednako je efikasna na: Listeria monocytogenes, Salmonellaenteritidis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella  

Idealna je za korištenje u bankama, bolnicama, školama, hotelima, restoranima, benzinskim postajama, supermarketima i drugdje gdje kemijska olovka često prelazi iz ruke u ruku.

Hrvatska kvaliteta

SPONZORI

Miloc
Proluft Zagreb
Degenia Velebitica