Početna stranica          Čišćenje klima uređaja po Standardu Degenia Velebitica u turizmu  »  Higijena klima uređaja u hotelima  »  Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Degenia Velebitica RSS Feed Degenia Velebitica Facebook Degenia Velebitica Twitter

Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja
Velebitska Degenija

Velebitska Degenija

Endemični dragulj velebitske i hrvatske flore - raste večinom na finijim i smirenijim točilima što leže prema jugoistoku i u pukotinama stijena, cvate u svibnju i lipnju.

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu drastično varira na malim udaljenostima (10 km) od submediteranske klime u velebitskom kanalu do planinske klime na ogoljelim vrhovima Velebita, te kontinentalne klime Ličke visoravni.

Život na Velebitu

Život na Velebitu

PISANI KAMEN - Iznad Kosinjskog Bakovca, u šumi Begovača, kod vrela Begovača, nalazi se PISANI KAMEN, epigrafski spomenik iz IV stoljeća.

Velebit park prirode

Velebit park prirode

Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u užem dinarskom području, proteže se, u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku.

Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Analize odgovora na pitanja iz ankete koja je provedena kod tehničkog osoblja daje nam njihovo viđenje o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju oko čišćenja uređaja za klimatizaciju, odnosno higijeni klima uređaja u našim hotelima.

 

U hotelima u kojima je uvedena klimatizacija uređaji za klimatizaciju čiste se svake godine. Uređaji se čiste podjednako iz funkcionalnih i higijenskih razloga. U većini hotela čišćenjem su obuhvaćeni svi uređaji za klimatizaciju. Čišćenje u našim hotelima obavljaju vlastite službe održavanja ili se koriste usluge vanjskih tvrtki. U većini hotela čišćenje se povjerava vlastitim službama održavanja i to na poslovima čišćenja uređaja u sobama i ovisno o vrsti uređaja u javnim prostorima, dok se čišćenje klima komora i ventilacijskih kanala povjerava vanjskim tvrtkama.

 

Hoteli u kojima čišćenje obavljaju vlastite službe održavanja u pravilu nemaju formirane posebne grupe za čišćenje klima uređaja, već to obavljaju osobe koje inače rade na održavanju. Osobe koje rade na tim poslovima nisu za to posebno obučene. Samo manji broju hotela u kojima čišćenje uređaja za klimatizaciju vrše vlastite službe imaju formirane privremene grupe za čišćenje i osobe koje su za to obučene.

 

Čišćenje uređaja za klimatizaciju u hotelima u kojima čišćenje obavljaju vlastite službe održavanja ne obavlja se po nekom standardiziranom, provjerenom i prepoznatljivom postupku, već u nekim hotelima unazad nekoliko godine imaju osmišljene vlastite interne protokole čišćenja. Podjednak je broj hotela koji imaju propisane interne protokole čišćenja klima uređaja, kao i onih koji te protokole nemaju.

 

U većini hotela čišćenje po internim protokolima obuhvaća pranje i dezinfekciju: filtra za zrak i izmjenjivača topline. Čišćenju ostalih vitalnih dijelovima uređaja za klimatizaciju ne pridodaje se dovoljno požnje. Za čišćenje koriste se namjenska i nenamjenska sredstva. Podjednaka je zastupljenost korištenja namjenskih i nenamjenskih sredstava za čišćenje. U većini hotela nije definirano što se smatra čistim uređajem nakon pranja i dezinfekcije, i koja se kvaliteta čišćenja treba postići. Samo u malom broju hotela imaju definirano što se smatra čistim uređajem za klimatizaciju nakon čišćenja, kao i način kontrole kvalitete izvršenog čišćenja. Najčešće je to samo vizualni pregled, jer tehničko osoblje u hotelima nije upoznato sa postojanjem drugih načina provjere kvalitete izvršenog čišćenja. Iako kvalitetu čišćenja uređaja za klimatizaciju od strane svojih službi održavanja ocjenjuju dobrom, nisu potpuno sigurno da li su uređaji za klimatizaciju nakon čišćenja zaista čisti, odnosno zadovoljavajuće mikrobiološke čistoće.

 

U hotelima u kojima čišćenje obavljaju vanjske tvrtke definirano je što čišćenje obuhvaća, koji dijelovi uređaja trebaju biti obuhvaćeni čišćenjem, međutim nije jasno definirana koja je to kvaliteta čišćenja koja se treba postići, odnosno što se smatra čistim uređajem nakon pranja i dezinfekcije, kao i način njene provjere.

 

Tvrtke koje pružaju usluge čišćenja uređaja za klimatizaciju u hotelima u većini slučajeva nisu registrirane za obavljanje djelatnosti servisiranja i održavanja uređaja za klimatizaciju i ventilaciju, već su to u većini slučajeva to tvrtke koje se bave čišćenjem kuhinjskih napa i ventilacije ili DDD. Tehničkog osoblje nije upoznato da li vanjske tvrtke čiste uređaje u skladu s nekim standardiziranim i provjerenim postupkom. Čišćenje uređaja prvenstveno obuhvaća pranje i dezinfekciju filtra za zrak i izmjenjivača topline. Kao i u slučaju kada čišćenje vrše vlastite službe održavanja, nedovoljna se pažnja posvećuje čišćenje ostalih vitalnih dijelova uređaja za klimatizaciju. Prema saznanjima tehničkog osoblja vanjske tvrtke koriste prilikom pružanja usluga čišćenja namjenska sredstva za čišćenje.

 

Provjera kvalitete izvršene usluge vrši se vizualnim pregledom ili se ide sa pretpostavkom da će tvrtka koja pruža uslugu čišćenja istu obaviti u skladu s dobrom poslovnom praksom. Prema mišljenju tehničkog osoblja kvaliteta pružene usluge čišćenja uređaja za klimatizaciju od strane vanjskih tvrtki je zadovoljavajuće kvalitete, te smatraju da bi se higijensko stanje uređaja nakon čišćenja moglo ocijeniti ocjenom između dobar i vrlo dobar. Iako higijensko stanje uređaja nakon čišćenja ocjenjuju visokom ocjenom nisu potpuno sigurni da li su sada uređaji zaista mikrobiološki čisti. Razlog tome je što se nakon čišćenja ne vrši provjera i procjena mikrobiološke čistoće površina klima uređaja.

 

Tehničko osoblje u našim hotelima ocijenili bi kvalitetu usluga čišćenja koje se nude na hrvatskom tržištu dobrom ocjenom, međutim svi su mišljenja da je u naše hotele potrebno uvesti jednu provjerenu, standardiziranu i prepoznatljivu uslugu čišćenja uređaja za klimatizaciju koja će garantirati visok stupanje mikrobiološke čistoće površina uređaja za klimatizaciju preko kojih struji zrak.

 

Prema njihovom mišljenju uvođenje jedne standardiziranu, provjerene i prepoznatljive usluge čišćenja pridonijelo bi podizanju kvaliteti boravka gostiju u hotelima. Kada bi se uređaji za klimatizaciju u hotelima čistili po jednom takvom standardu gosti bi o tome trebali biti na jedan osmišljen način upoznati.

 

Tehničko osoblje u našim hotelima nije upoznato sa postojanjem jedne provjerene, standardizirane i prepoznatljive uslugu čišćenja uređaja za klimatizaciju, odnosno standarda koja će nakon pranja garantirati visok stupanje mikrobiološke čistoće površina uređaja za klimatizaciju preko kojih struji zrak. U narednoj i slijedećim godinama planira se za čišćenje uređaja za klimatizaciju izdvojiti jednako ili malo više sredstava nego u prethodnoj godini. U većini hotela čišćenje će biti povjereno vlastitim službama održavanja.

Hrvatska kvaliteta

SPONZORI

Miloc
Proluft Zagreb
Degenia Velebitica