Početna stranica          Čišćenje klima uređaja po Standardu Degenia Velebitica u turizmu  »  Higijena klima uređaja u hotelima  »  Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Degenia Velebitica RSS Feed Degenia Velebitica Facebook Degenia Velebitica Twitter

Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja
Velebitska Degenija

Velebitska Degenija

Endemični dragulj velebitske i hrvatske flore - raste večinom na finijim i smirenijim točilima što leže prema jugoistoku i u pukotinama stijena, cvate u svibnju i lipnju.

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu drastično varira na malim udaljenostima (10 km) od submediteranske klime u velebitskom kanalu do planinske klime na ogoljelim vrhovima Velebita, te kontinentalne klime Ličke visoravni.

Život na Velebitu

Život na Velebitu

PISANI KAMEN - Iznad Kosinjskog Bakovca, u šumi Begovača, kod vrela Begovača, nalazi se PISANI KAMEN, epigrafski spomenik iz IV stoljeća.

Velebit park prirode

Velebit park prirode

Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u užem dinarskom području, proteže se, u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku.

Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Analiza odgovora na ankentna pitanja dobivenih od menagera

Menadžeri u našim hotelima, kao i ostalo osoblje koje radi u ugostiteljstvu, nisu u potpunosti upoznati sa čimbenicima koji utječu na kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima, kao i sa problemima i bolestima koji se njom povezuju. Prema njihovom mišljenju trebala bi se veća pažnja posvetiti edukaciji svih zaposlenih u ugostiteljstvu o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru, njegovom utjecaju na zdravlje ljudi, kao i o načinima za njegovo poboljšanje.

 

Veliki broj menadžera je mišljenja da uvođenje uređaja za klimatizaciju u hotele predstavlja jednu od mjera za poboljšanje kvalitete zraka, te da pozitivno utječe na osjećaj ugode gostiju za vrijeme njihovog boravka u hotelu. Međutim nedovoljno su upoznati sa činjenicom da boravak u klimatiziranom prostoru pozitivno utječe na zdravlje ljudi, na srčane bolesnike, starije osobe i djecu.

 

Menadžeri u našim hotelima upoznati su sa činjenicom da su uređaji za klimatizaciju koji se redovno neodržavaju kontaminirani mikroorganizmima koji mogu biti opasni ili štetni po zdravlje ljudi, te da se trebaju redovito čistiti i održavati. Kada se govori o čišćenju i održavanju uređaja za klimatizaciju u našim hotelima veliki broj menadžera smatra da se čišćenju, odnosno higijeni klima uređaja posvećuje dovoljno pažnje. Općenito higijensko stanje uređenja za klimatizaciju ocjenjuju ocjenom vrlo dobar (4).

 

Menadžeri u našim hotelima znaju da se redovnim čišćenjem uređaja za klimatizaciju poboljšava njihovo higijensko stanje, te da se na taj način smanjuje rizik od oboljenja i alergija koje mogu biti uzrokovane kontaminiranim zrakom iz prljavih uređaja za klimatizaciju. Isto tako veliki broj njih upoznat je sa slučajevima da su se gosti u nekom hotelu zarazili ili oboljeli, a da su uzrok tome bili prljavi uređaji za klimatizaciju. Od bolesti koje se povezuje sa prljavim uređajima za klimatizaciju upoznati su samo sa “ Legionarskom bolesti”, dok sa ostalim bolestima, kao što je “Sindrom bolesne zgrade” i problemima po zdravlje ljudi koje one uzrokuju nisu upoznati .

 

Menadžeri u našim hotelima u velikoj su mjeri upoznati sa higijenskim stanjem uređaja za klimatizaciju u svojim hotelima i smatraju da se povećanom brigom o higijeni uređaja za klimatizaciju povećava briga o zdravlju gostiju i njihovoj zdravstvenoj i općoj sigurnosti. Važnost takve brige o zdravstvenoj sigurnosti svojih gostiju ocijenili bi ocjenama 4 – 5. Isto tako smatraju da postoji velika korelacija između sigurnosti gostiju i njihovog osjećaja ugode za vrijeme boravka u hotelu.

 

Nešto više od polovine hotela u kojima se uređaji za klimatizaciju redovito čiste imaju interne protokole čišćenja u kojima je definirano što sve čišćenje obuhvaća i što se smatra kvalitetnim čišćenjem uređaja za klimatizaciju. Isto tako u tim se hotelima vizualno provjerava kvaliteta izvršenog čišćenja.

 

Bez obzira na postojanje internih protokola čišćenja menadžeri u tim i ostalim hotelima ne mogu sa sigurnošću reći da su uređaji za klimatizaciju u njihovim hotelima nakon čišćenja zaista čisti, tj. zadovoljavajuće mikrobiološke čistoće.

 

Zbog navedenog smatraju da je potrebno uvesti standardizirani, provjereni i prepoznatljivi sustav čišćenja i dezinfekcije uređaja za klimatizaciju-Standard čišćenja klima uređaja koji će garantirati visok stupanj njihove higijene. Važnost uvođenja takvog Standarda čišćenja koji će garantirati visoki nivo kvalitete čišćenja uređaja za klimatizaciju menadžeri ocjenjuju visokim ocjenama 4 - 5.

 

Skoro u svim našim hotelima menadžeri nisu upoznati sa postojanjem jednog takvog Standarda čišćenja uređaja za klimatizaciju ne samo u Hrvatskoj nego ni u svijetu. Kada bi im jedan takav Standard čišćenja klima uređaja bio ponuđen isti bi prihvatili i postao bi sastavni dio standarda njihovog hotela. Prema njihovom mišljenju uvođenje jednog takvog novog pristupa higijeni uređaja za klimatizaciju pridonijelo bi općoj sigurnosti gostiju, te bi se na taj način kvaliteta življenja i boravka gostiju u hotelu podigla na jedan viši nivo.

 

Veliki broj menadžera mišljenja je da bi se takav pristup higijeni uređaja za klimatizaciju, odnosno brizi o sigurnosti gostiju, mogao dobro iskoristiti u marketinške svrhe, te smatraju da bi gost trebao biti na kvalitetan i osmišljen način upoznat sa činjenicom da se u hotelu uređaji čiste i održavaju po jednom provjerenom i standardiziranom postupku koji garantira visoki stupanj higijene uređaja za klimatizaciju. Osim gostiju i tour operatori bi trebali biti informirani da se u hotelu posebna pažnja posvećuje higijeni uređaja za klimatizaciju, odnosno brizi o dodatnoj sigurnosti i zdravlju gostiju.

 

U narednim godinama hotelijeri planiraju utrošiti jednako sredstava za čišćenje klima uređaja kao i prethodne godine. Glavni razlog dodatnog neulaganja u čišćenje uređaja za klimatizaciju je nedostatak materijalnih sredstava, kao i nemogućnost materijalizacije istih ulaganja. Naši menadžeri su informirani o dodjeli znaka "Hrvatska kvaliteta" za kvalitetu usluga u hotelima koju dodjeljuje HGK. Svi koji su upoznati sa tom akcijom smatraju da bi briga hotelijera o higijeni uređaja za klimatizaciju trebala biti jedan od kriterija za dobivanje znaka "Hrvatska kvaliteta" za usluge u hotelima.

Hrvatska kvaliteta

SPONZORI

Miloc
Proluft Zagreb
Degenia Velebitica