Početna stranica          Čišćenje klima uređaja po Standardu Degenia Velebitica u turizmu  »  Higijena klima uređaja u hotelima  »  Ocjena stanja higijene uređaja za klimatizaciju na temelju mišljenja menadžera i tehničkog osoblja

Degenia Velebitica RSS Feed Degenia Velebitica Facebook Degenia Velebitica Twitter

Ocjena stanja higijene uređaja za klimatizaciju na temelju mišljenja menadžera i tehničkog osoblja

Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja
Velebitska Degenija

Velebitska Degenija

Endemični dragulj velebitske i hrvatske flore - raste večinom na finijim i smirenijim točilima što leže prema jugoistoku i u pukotinama stijena, cvate u svibnju i lipnju.

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu drastično varira na malim udaljenostima (10 km) od submediteranske klime u velebitskom kanalu do planinske klime na ogoljelim vrhovima Velebita, te kontinentalne klime Ličke visoravni.

Život na Velebitu

Život na Velebitu

PISANI KAMEN - Iznad Kosinjskog Bakovca, u šumi Begovača, kod vrela Begovača, nalazi se PISANI KAMEN, epigrafski spomenik iz IV stoljeća.

Velebit park prirode

Velebit park prirode

Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u užem dinarskom području, proteže se, u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku.

Ocjena stanja higijene uređaja za klimatizaciju na temelju mišljenja menadžera i tehničkog osoblja

Na temelju provedenog istraživanja od strane menadžera i tehničkog osoblja u našim hotelima može se dati jedna opća ocjena stanja higijene uređaja za klimatizaciju i brizi naših hotelijera o zdravlju i ugodi gostiju.

 

1. Općenito o kvaliteti zraka u zatvorenim hotelima

Osobe koje rade u našim hotelima nisu u potpunosti upoznati sa čimbenicima koji utječu na kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima, kao i sa problemima i bolestima koji se s njom povezuju. Edukaciji zaposlenih o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru, njegovom utjecaju na zdravlje ljudi, kao i o načinima za njegovo poboljšanje potrebno je posvetiti veću pažnju.

 

Menadžeri i tehničko osoblje mišljenja su da uvođenje uređaja za klimatizaciju u hotele predstavlja jednu od mjera za poboljšanje kvalitete zraka, te da pozitivno utječe na osjećaj ugode gostiju za vrijeme njihovog boravka u hotelu. Međutim nedovoljno su upoznati sa pozitivnim učincima  klimatiziranih prostora na zdravlje gostiju.

 

Menadžeri i tehničko osoblje dobro su upoznati sa činjenicom da su uređaji za klimatizaciju  koji se redovno neodržavaju kontaminirani mikroorganizmima, kao i činjenicom da se redovnim čišćenjem poboljšava njihovo higijensko stanje, te da se na taj način smanjuje rizik od oboljenja i alergija koje mogu biti uzrokovane kontaminiranim zrakom iz prljavih uređaja za klimatizaciju.

 

Od bolesti koje se povezuje sa prljavim uređajima za klimatizaciju  upoznati su samo sa “Legionarskom bolesti”, dok sa ostalim bolestima i problemima kao što je “Sindrom bolesne zgrade” nisu upoznati.

 

2. Higijensko stanje klima uređaja u hotelima

 

U našim hotelima sve se veća pažnja posvećuje higijeni uređaja za klimatizaciju. Općenito higijensko stanje uređenja za klimatizaciju  u našim hotelima može se ocijeniti  ocjenom vrlo dobar (4). Povećanom brigom o higijeni uređaja za klimatizaciju povećava se briga o zdravlju gostiju,  njihovoj zdravstvenoj i općoj sigurnosti. Postoji velika korelacija između sigurnosti gostiju i njihovog osjećaja ugode. Važnost  brige o zdravstvenoj sigurnosti  gostiju danas je prioritet u svakom hotelu.

 

3.Čišćenje uređaja za klimatizaciju općenito

 

U hotelima se uređaji za klimatizaciju čiste svake godine i to iz higijenskih i funkcionalnih razloga. Čišćenje u hotelima obavljaju vlastite službe održavanja ili se isto povjerava i vanjskim tvrtkama. U većini hotela čišćenje uređaja u sobama obavljaju vlastite službe održavanja, dok se uglavnom čišćenje klima komora, ventilacijskih i teže dostupnih uređaja u javnim prostorima povjerava vanjskim tvrtkama. U narednom razdoblju planira se na čišćenje uređaja za klimatizaciju utrošiti jednako ili nešto vise sredstava nego što je utrošeno u prethodnoj godine.

 

U većini hotela u kojima čišćenje obavljaju vlastite službe održavanja u pravilu nemaju formirane posebne grupe za čišćenje klima uređaja, a osobe koje rade na tim poslovima nisu posebno za to obučene. Čišćenje se unazad nekoliko godina u tim hotelima obavlja po internim protokolima koji se razlikuju od hotela do hotela. Čišćenje u pravilu obuhvaćaju pranje i dezinfekciju filtra za zrak i izmjenjivač topline, i za to se u dovoljnoj mjeri ne koriste namjenska sredstva. Čišćenju ostalim vitalnim dijelovima ne pridodaje dovoljno pažnje. Internim protokolima po kojima se čišćenja provode nije definirana kvaliteta čišćenja koje se treba postići, kao i način njene provjere. Vizualna kontrola je najčešći način provjere kvalitete izvršenog čišćenja uređaja za klimatizaciju.

 

Tvrtke koje u našim hotelima pružaju usluge čišćenja uređaja za klimatizaciju u većini slučajeva nisu registrirane za obavljanje djelatnosti servisiranja i održavanja uređaja za klimatizaciju i ventilaciju, već su to tvrtke koje se bave čišćenjem kuhinjskih napa i ventilacije ili DDD.

 

Vanjske tvrtke čišćenje uređaja za klimatizaciju u hotelima ne obavljaju po nekom provjerenom i standardiziranom postupku već imaju osmišljene vlastite protokole koji u većini slučajeva obuhvaćaju samo pranje i dezinfekciju filtra za zrak i izmjenjivača topline. Kao i u slučaju kada čišćenje vrše vlastite službe održavanja, nedovoljna se pažnja posvećuje čišćenje ostalih vitalnih dijelova uređaja za klimatizaciju.

 

Najčešće nije jasno definirano koja se kvaliteta čišćenja treba postići kao i način njene provjere. Ako je kvaliteta čišćenja koja se treba postići definirana, onda se ona provjerava vizualnim pregledom ili se ide sa pretpostavkom da će tvrtka koja pruža uslugu čišćenja istu obaviti u skladu s dobrom poslovnom praksom. Kvaliteta usluga čišćenja koje vanjske tvrtke nude našim hotelima može se ocijeniti dobrom ocjenom.

 

3. Higijensko stanje uređaja nakon čišćenja

 

U slučaja kada čišćenje obavljaju vlastite službe održavanja ili vanjske tvrtke higijensko stanje uređaja za klimatizaciju može se nakon čišćenja ocijeniti kao zadovoljavajuće. Iako menadžeri i tehničko osoblje ocjenjuje higijensko stanje uređaja nakon čišćenja  visokom ocjenom nisu potpuno sigurni da li su uređaji nakon čišćenja zaista mikrobiološki čisti. Razlog tome je što nije definirana  kvalitetu čišćenja, odnosno koji se stupanja mikrobiološke čistoće treba postići, kao i način njene provjere. Prije čišćenja potrebno je definirati kvalitetu čišćenja kao i način njene kontrole.

 

4. Uvođenje standarda čišćenja

 

Svi se slažu da je u naše hotele potrebno uvesti standardiziranu, provjerenu, i prepoznatljivu uslugu čišćenja - Standard čišćenja uređaja za klimatizaciju koji će garantirati visok stupanje higijene uređaja za klimatizaciju, odnosno mikrobiološke čistoće površina uređaja preko kojih struji zrak. Važnost uvođenja jednog takvog Standarda ocjenjuje se  najvišom ocjenom.

 

Uvođenje jednog novog pristupa higijeni uređaja za klimatizaciju pridonijelo bi općoj sigurnosti gostiju te bi se na taj način kvaliteta življenja i boravka gostiju i zaposlenih u hotelu podigla na jedan viši nivo.

 

Menadžeri i tehničko osoblje u našim hotelima koji su upoznati sa akcijom Hrvatske gospodarske o dodjeli znaka "Hrvatska kvaliteta" za usluge u hotelima smatraju da dodatna briga o higijeni uređaja za klimatizaciju treba biti jedan od kriterija za dobivanje znaka. Gosti i tour operatori trebaju biti na jedan osmišljen način informirani da se u hotelu posebna pažnja posvećuje higijeni uređaja za klimatizaciju, odnosno brizi o dodatnoj sigurnosti i zdravlju gostiju. Ovakav novi pristup higijeni uređaja za klimatizaciju, odnosno brizi o sigurnost gostiju, mogao bi se dobro iskoristit u marketinške svrhe.

 

Osoblje u našim hotelima nije upoznato sa postojanjem nekog standarda čišćenja uređaja za klimatizaciju koji bi garantirala visoki stupanj higijene tretiranih površina. Kada bi im jedan takav standard čišćenja klima uređaja bio ponuđen isti bi prihvatili i postao bi sastavni dio standarda njihovog hotela.

Hrvatska kvaliteta

SPONZORI

Miloc
Proluft Zagreb
Degenia Velebitica