Početna stranica          Vijesti o Standardu čišćenja klima uređaja  »  Studija fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije

Degenia Velebitica RSS Feed Degenia Velebitica Facebook Degenia Velebitica Twitter

Studija fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije

Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja
Velebitska Degenija

Velebitska Degenija

Endemični dragulj velebitske i hrvatske flore - raste večinom na finijim i smirenijim točilima što leže prema jugoistoku i u pukotinama stijena, cvate u svibnju i lipnju.

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu drastično varira na malim udaljenostima (10 km) od submediteranske klime u velebitskom kanalu do planinske klime na ogoljelim vrhovima Velebita, te kontinentalne klime Ličke visoravni.

Život na Velebitu

Život na Velebitu

PISANI KAMEN - Iznad Kosinjskog Bakovca, u šumi Begovača, kod vrela Begovača, nalazi se PISANI KAMEN, epigrafski spomenik iz IV stoljeća.

Velebit park prirode

Velebit park prirode

Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u užem dinarskom području, proteže se, u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku.

Studija fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije

Studija fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije

Fakultet za menamdžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji napravio je studiju pod nazivom: „Higijena klma uređaja kao važan činbenik kvalitete zraka u zatvorenim prostorima hotela i ugostiteljskih objekata u Hrvatskoj“.

 

Cilj ove studije bio je ukazati na opasnosti i probleme koje mogu uzrokovati prljavi uređaj za klimatizaciju, uređaji koji se redovno ne čiste, te njihov utjecaj na kvalitetu boravka gostiju u turističkim objektima.

 

Isto tako ovom se studijom želilo ukazati  na potrebu i opravdanost uvođenja jednog provjerenog, sveobuhvatnog i prepoznatljivog standarda čišćenja i održavanja uređaja za klimatizaciju, koji zatvorenim prostorima turističkih objekata daje novu kvalitetu.

Studija je podjeljena u nekoliko dijela.

 

U drugom dijelu studije govori se o  Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima. Analiziraju se izvori  onečišćenja a posebno uređaji za klimatizaciju kao izvori onečišćenja zatvorenih prostora, i traže se odgovori na pitanje kakose može utjecati na kvalitetu zraka..

 

Treći dio obrađuje klimatizaciju zatvorenih prostora s posebnom analizom pozitivnih i negativnih  utjecaja klimatiziranih prostora na ljude, i analizira opasnosti koje nastaju od uređaja za klimatizacijukroz analizu vrsta bolesti koje se povezuju sa uređajima za klimatizaciju.te se daje odgovora na pitanje da li je strah do klimatiziranih prostora opravdan, do odgovorazašto uređaje za klimatizaciju treba čistiti.

 

Četvrti  dio  bavi se klimatizacijom hotelskih i ugostiteljskih objekata. U ovom dijelu daje se odgovor kako klimatizacija hotelskih prostora utječe na goste i podizanje kvalitete usluge u hotelima.

 

U petom poglavlju  govori se o higijeni uređaja za klimatizaciju u našim hotelima na temelju rezultata istraživanja koja su provedena na terenu  u hotelskim objektima od  Umaga, Opatije, Novog Vinodolskog, Raba do Šibenika. Opsežno istraživanje provedeno je  na segmentu tehničkih lica koja se bave održavanjem klima uređaja u hotelima, kao i na nivou menadžmenta hotelskih tvrtki.

 

U šestom poglavlju  predstavljen je Standard čišćenja, dezinfekcije i redovnog održavanja klima uređaja- Degenia Velebitica kao mjera za poboljšanje kvalitete usluge i sigurnosti u turizmu.

 

U sedmom zaključnom poglavlju, na temelju svega što je u  studiji rečenog, ukazuje se na zaključak da je uvođenje Standarda Degenia Velebitica, danas u vrijeme sve već konkurencije na turističkom tržištu, nužnost i da predstavlja  jednu novu dodanu vrijednost kvaliteti usluge u hotelu koju će sve zahtjevniji gosti i tour operatori prepoznati.

Hrvatska kvaliteta

SPONZORI

Miloc
Proluft Zagreb
Degenia Velebitica