Početna stranica          Vijesti o Standardu čišćenja klima uređaja  »  OBUKA FRANCHISERA

Degenia Velebitica RSS Feed Degenia Velebitica Facebook Degenia Velebitica Twitter

OBUKA FRANCHISERA

Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja  •  DEGENIA VELEBITICA  •  Prvi hrvatski standard čišćenja, dezinfekcije i održavanja klima uređaja
Velebitska Degenija

Velebitska Degenija

Endemični dragulj velebitske i hrvatske flore - raste večinom na finijim i smirenijim točilima što leže prema jugoistoku i u pukotinama stijena, cvate u svibnju i lipnju.

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu

Klima na Velebitu drastično varira na malim udaljenostima (10 km) od submediteranske klime u velebitskom kanalu do planinske klime na ogoljelim vrhovima Velebita, te kontinentalne klime Ličke visoravni.

Život na Velebitu

Život na Velebitu

PISANI KAMEN - Iznad Kosinjskog Bakovca, u šumi Begovača, kod vrela Begovača, nalazi se PISANI KAMEN, epigrafski spomenik iz IV stoljeća.

Velebit park prirode

Velebit park prirode

Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u užem dinarskom području, proteže se, u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku.

OBUKA FRANCHISERA

OBUKA FRANCHISERA

ODRŽANA OBUKA FRANCHISERA 29.02.2012.g.

Firma Miloc d.o.o. je dana 29.02.2012. godine u hotelu Aristos održala obuku Franchisera. Obuka se sastojala od dva dijela. Svaki Franchiser je dobio materijale potrebne za rad. Prvi dio obuke odnosio se na obuku servisera koji će čistiti klima uređaje po Standardu Degenia Velebitica i na kojoj su serviseri imali priliku vidjeti video materijal o čišćenju klima uređaja po Standardu D.V. Isto tako, serviseri su imali priliku iznijeti svoja iskustva, zapažanja i mišljenja koja se tiču samog čišćenja klima uređaja koja su obavljena s njihove strane. Kako se radilo o obuci servisera, svaki serviser, osim što je imao priliku naučiti sve o pravilnom čišćenju klima uređaja po Standardu D.V., imao je i priliku sam ispuniti potrebne dokumente koji su obuhvaćeni Standardom D.V., a koje su serviseri obavezni ispuniti prilikom svakog čišćenja klima uređaja po Standardu D.V.

Drugi dio obuke odnosio se na obuku osoba koje će raditi u Programu za praćenje Standarda D.V., tj. Web aplikaciji. Tom prilikom su im prikazani svi dokumenti i pojmovi koje će susretati u Programu, ali isto tako, nakon obuke im je dana prilika da sami pokušaju raditi u Programu te time steknu više iskustva.

Obuka se pokazala kao zanimljiv način da se neke stvari koje su od iznimnog značaja za Standard D.V. pokažu na licu mjesta i time još više usavrše.

 

Hrvatska kvaliteta

SPONZORI

Miloc
Proluft Zagreb
Degenia Velebitica